Išsiųsti pakvietimai dalyvauti “medus“ projėkte šiems kūrėjams. Darbai laukiami iki Birželio 30d.
Jei negavai pakvietimo, bet norėtum sudalyvauti, laukiame tavo darbų adresu: medus@petpunk.com

Reklama